Dataskydd / Sekretesspolicy

Tack för visat intresse för vår e-butik. Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på stort allvar. Nedan hittar du mer information om hur vi använder dina personliga data.

Åtkomst och lagring

Du kan välja att besöka vår webbsida utan att ange dina personuppgifter. Varje gång du besöker en webbsida sparas dock vissa uppgifter automatiskt i en loggfil på den berörda webbservern, inklusive namnet på den begärda sidan, din IP-adress, tid och datum för besöket, mängden överförd data och namn på leverantören som skickade dataförfrågan (åtkomstdata). Dessa loggfiler granskas enbart utifrån hur de kan göra din framtida användning av webbsidan och våra tjänster bättre. Detta tjänar till att skydda våra rättmätiga intressen i enlighet med artikel 6 paragraf 1 mening 1 punkt f i dataskyddsförordningen (GDPR) på så sätt att det ger en korrekt bild av vårt utbud, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Samtliga loggfiler raderas senast siu dagar efter ditt senaste besök.

 

Utomstående värdtjänsteleverantörer

puzzleYOU använder en utomstående leverantör av webbhostingtjänster. Detta tjänar till att skydda våra rättmätiga intressen på så sätt att det ger en korrekt bild av vårt utbud, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Alla data som samlas in när du använder denna sida eller fyller i dina uppgifter i vår e-butik behandlas på denna leverantörs servrar. Behandling sker enbart på andra servrar i enlighet med villkoren häri.
Denna tjänsteleverantör har sitt säte, inklusive de berörda servrarna, i ett land inom EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter du frivilligt delar med dig av när du gör en beställning eller kontaktar oss (t.ex. via vårt kontaktformulär eller e-post). Om ett fält är märkt obligatoriskt innebär detta att vi behöver informationen för att verkställa avtalet. Om du inte anger denna information kommer du inte att kunna göra en beställning eller kontakta oss. Se respektive fält för mer information om vilka uppgifter detta omfattar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt b i dataskyddsförordningen. När avtalet har uppfyllts eller ditt kundkonto har raderats kommer behandlingen av dina personuppgifter att begränsas och efter en bestämd period raderas i enlighet med gällande köplagstiftning, såvida du inte har givit oss ditt uttryckliga godkännande att fortsätta vår behandling eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver denna period i enlighet med gällande lagstiftning och informerar dig om detta häri.

 

Dataöverföring

För att kunna verkställa vårt avtal med dig i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt b under GDPR skickar vi över dina uppgifter till kurirföretaget vars uppgift är att utföra leveransen. Detta sker endast i den utsträckning som krävs för att de beställda varorna ska kunna levereras inom angiven tid. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer under beställningsprocessen kan vi även komma att skicka över betalningsuppgifter till kreditinstitutet vars uppgift är att verkställa betalningen samt, om tillämpligt, berörda leverantörer av betalningstjänster anlitade av oss eller den valda betalningstjänsten. Ifall du skapar ett konto hos dem kan även den valda tjänsteleverantören komma att samla in dessa uppgifter separat. Om så är fallet kommer du att ombes logga in på detta konto med dina inloggningsuppgifter under beställningsprocessen. I dessa fall omfattas processen av respektive tjänsteleverantörs sekretesspolicy.

Vi använder leverantörer av frakttjänster baserade i en stat utanför Europeiska unionen. Överföring av personuppgifter till detta företag sker endast i samband med behovet av att uppfylla kontraktet.

 

E-postutskick och brevreklam

Registreringsfria e-postutskick och dina rättigheter
Om vi får tillgång till din e-postadress i samband med ett produkt- eller tjänsteköp och du inte uttryckligen motsätter dig detta förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden om liknande produkter till din e-postadress i enlighet med avsnitt 7 para. 3 under UWG (tyska lagen om skydd mot illojal konkurrens).
Detta syftar till att skydda våra legitima marknadsföringsintressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning.
Du kan när som helst motsätta dig denna användning genom att skicka ett meddelande till adressen nedan eller klicka på länken inkluderad i varje individuellt utskick. Detta medför inga extra kostnader utöver de relaterade överföringskostnaderna.
Nyhetsbrevet skickas via en tjänsteleverantör med vilken vi delar dina relaterade personuppgifter. Denna tjänsteleverantör har sitt säte i ett land inom EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Brevreklam och dina rättigheter
Vi förbehåller oss även rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress i marknadsföringssyfte, t.ex. för att skicka erbjudanden och produktinformation med posten. Detta syftar till att skydda våra legitima marknadsföringsintressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning.
Reklamutskicken skickas via en tjänsteleverantör med vilken vi delar dina relaterade personuppgifter. Du kan när som helst motsätta dig denna användning genom att skicka ett meddelande till någon av de nedan angivna adresserna.

 

Behandling av data för betalningsändamål

Kreditkontroll

Om vi har en insats, t. ex. vid köp på faktura är det  i enlighet med artikel 22, punkt 2 lit. en DSGVO nödvändig att inhämta identitets- och kreditinformation från specialiserade tjänsteföretag (kreditreferensbyråer). För detta ändamål överför vi dina personuppgifter som krävs för en kreditkontroll till följande företag:

atriga GmbH
Pittlerstr. 47
63225 Langen

Lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen kommer att beaktas. Du har möjlighet att presentera din synvinkel och utmana beslutet genom att ta kontakt med de kontaktalternativ som beskrivs nedan. Efter att kontraktet har slutförts kommer dina uppgifter som behandlas för detta ändamål att raderas, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver det, som är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna förklaring.

Behandling av personuppgifter vid val av betalningsmetoden Klarna faktura
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter med Klarna så som kontakt- och orderinformation för att Klarna ska kunna bedöma om du kan använda deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här . Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy .

 

Webbkakor och webbanalyser

För att ditt besök hos oss ska bli så bekvämt som möjligt och för att möjliggöra vissa funktioner, såsom anpassad produktvisning, använder vi olika typer av webbkakor. Detta syftar till att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR på så sätt att det låter oss optimera presentationen av vårt utbud, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning. Webbkakor (eller cookies) är små textbaserade datafiler som sparas automatiskt på din enhet när du besöker en webbsida. Vissa kakor raderas så snart du stänger ner ditt webbläsarfönster (så kallade sessionskakor). Andra kakor blir kvar på din enhet och hjälper oss att känna igen dig vid ett framtida besök (så kallade beständiga kakor). Du kan se hur länge olika kakor sparas genom att gå till översiktsmenyn i din webbläsares cookie-inställningar. Du kan ställa in din webbläsare på att informera dig varje gång en sida vill spara webbkakor på din enhet, alternativt på att acceptera eller neka vissa eller samtliga webbkakor. Hur webbkakor behandlas varierar från webbläsare till webbläsare. För mer information om hur du ändrar dina cookie-inställningar, se respektive webbläsares hjälpavsnitt. Mer information om respektive webbläsares cookie-inställningar:   
Internet Explorer™
Firefox™
Chrome™
Safari™
Opera™

Om du väljer att inte godkänna våra webbkakor kan en del funktioner sluta fungera.

Om du har givit ditt godkännande i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt a under GDPR , använder den här webbplatsen också den så kallade DoubleClick-cookie som en del av användningen av Google Analytics (se nedan) för reklamändamål vilket gör att din webbläsare kan kännas igen när du besöker andra webbplatser. Den automatiskt insamlade informationen från cookies överförs och lagras vanligtvis på Googles servrar i USA. IP-adressen förkortas genom att aktivera IP-anonymiseringen på denna webbplats innan överföringen inom EU eller andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall kommer din IP-adress att överföras i sin helhet – och därefter reduceras – till Googles servrar i USA. Den anonyma IP-adressen som skickas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics lagras alltid åtskild från annan Google-data.

Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra webbplatsrelaterade tjänster. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så länge som tredje parter bearbetar denna information på uppdrag av Google. Efter slutet av Googles DoubleClick-användningen av oss kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

Google Double Click är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och bedriven enligt irländsk lag och ligger vid Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.(www.google.se). Om information överförs till och lagras på Googles servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield.

En aktuell certifikat kan ses här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare bestämt en lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt genom att inaktivera DoubleClick-cookien via den här länken. Dessutom kan du informera dig själv om inställningär av cookies hos Digital Advertising Alliance och göra justeringar härtill. Slutligen kan du justera din webbläsare så här att du blir informerad om inställningar av cookies och kan besluta individuellt om du vill anta eller utesluta cookies i specifika fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan funktionen på vår webbplats sluta fungera.

 

Google Analytics och webbanalyser

Om du har givit ditt godkännande i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt a under GDPR kommer dina personuppgifter att behandlas med Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google LLC (www.google.com). Webanalystjänsten är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är inskriven och drivs enligt irländsk lag och ligger vid Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics erbjuder funktioner som möjliggör analys av hur användare navigerar webbsidor, däribland webbkakor. Den automatiskt insamlade informationen överförs och lagras vanligtvis på Googles servrar i USA. Genom att aktivera webbläsarens inkognitoläge när du surfar på vår webbsida döljs delar av din IP-adress under överföringar som sker inom EU eller andra länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella fall kommer din IP-adress att överföras i sin helhet – och därefter reduceras – till Googles servrar i USA. Den anonyma IP-adressen som skickas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics lagras alltid åtskild från annan Google-data. Efter Google Analytics slutet av användningen genom oss kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

Om information överförs till och lagras på Googles servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Som ett resultat av avtalet med USA har EU-kommissionen etablerat en standard för dataskydd för företag som certifieras under skölden.

Du kan förhindra att Google får tillgång till data insamlad av webbkakor relaterat till din användning av vår webbsida (inklusive din IP-adress) samt deras behandling av densamma genom att ladda ner och installera följande webbläsarplugin. Detta förhindrar insamling av information som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetning av denna information av Google.
Alternativt kan du klicka på följande länk för att förhindra att Google Analytics samlar in information om dig i framtiden. När du klickar på länken sparas en avregistreringskaka på din valda enhet. Om du rensar lagrade webbkakor måste du klicka på länken igen.

 

Annonsering via marknadsföringsnätverk

Internetmarknadsföring: Användning av Google Ads
Vi använder Google Ads för att annonsera vår webbsida på Google och tredjepartssidor. Genom att använda vår webbsida aktiverar du automatiskt Googles så kallade remarketing-kakor. Dessa webbkakor använder sig av anonyma cookie-ID för att, baserat på dina besökta sidor, aktivera intressebaserad annonsering. Detta syftar till att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR på så sätt att det optimerar marknadsföringen av vår webbsida.
Eventuell ytterligare behandling sker enbart om du har accepterat att din webb- och apphistorik kopplas till ditt Google-konto och används för att anpassa annonserna du ser online efter dig personligen. Om så är fallet kommer alltså Google, om du är inloggad på ditt konto när du besöker vår webbsida, använda dina data i kombination med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. I detta syfte kommer Google att skapa en tillfällig länk mellan dina personuppgifter och Google Analytics-data.

Google Ads är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är inskriven och drivs enligt irländsk lag och ligger på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.se).

Google Ads Remarketing är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com).

Som ett resultat av avtalet med USA har EU-kommissionen etablerat en standard för dataskydd för företag som certifieras under skölden. Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat under skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Gällande certifikat går att finnas här. Om information överförs till och lagras på Googles servrar i USA, är Google LLC certifierat enligt EU-USA: s Privacy Shield.

Om du vill inaktivera remarketing-kakor kan du göra det här. Du kan även kontakta Digital Advertising Alliance för att få mer information om cookie-inställningar.

BingAds remarketing
Vi använder BingAds för att annonsera denna webbplats i sökresultaten Bing, Yahoo och MSN, samt webbplatser från tredje part. Om du har givit ditt godkännande i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt a under GDPR, sättas med besök på vår webbplats automatiskt en cookie vilket automatisk möjliggör intressebaserad annonsering med ett pseudonymt cookieID baserad på de sidor du har besökt. Efter slutet av BingAds-remarketing av oss kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

BingAds är ett erbjudande från Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare bestämt en lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera Remarketing-cookie via den här länken. Dessutom kan du informera dig själv om inställningär av cookies hos Digital Advertising Alliance och göra justeringar härtill.

 

Plugins från sociala nätverk

Videoplugins från YouTube
På våra webbsidor sammanförs det egna innehållet (och vid behov tredje) över Youtube video Plugins. Detta innehåll tillhandahålls av Google LLC ("leverantör"). Youtube drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Innehållet på vår webbsida (vårt eget och tredjepartsinnehåll) omfattar videoplugins från YouTube. Detta innehåll tillhandahålls av Google LLC ("leverantören"). YouTube drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Videor från YouTube omfattas av de utökade datasäkerhetsinställningarna. Detta innebär att ingen kundinformation samlas in eller lagras av YouTube såvida inte användaren spelar upp videon. Detta syftar till att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 punkt f under GDPR på så sätt att det optimerar marknadsföringen av vårt utbud.

Datainsamlingens syfte och omfattning, information om leverantörers behandling och användning av personuppgifter, inställningsalternativ för skydd av personuppgifter samt dina associerade rättigheter går att finna i Googles sekretesspolicy.

 

Kontaktalternativ och dina rättigheter

I egenskap av berörd part har du följande rättigheter:

 • Du har i enlighet med artikel 15 under GDPR rätt att begära ut information om vår behandling av personuppgifter.
 • Du har i enlighet med artikel 16 under GDPR rätt att begära att lagrade personuppgifter redigeras eller korrigeras utan dröjsmål.
 • Du har i enlighet med artikel 17 under GDPR rätt att begära att lagrade personuppgifter raderas, såvida behandlingen av dessa inte är nödvändig av följande skäl:
  - för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
  - för att uppfylla en rättslig förpliktelse
  - för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse
  - för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har i enlighet med artikel 17 under GDPR rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande gäller:
  - du har motsatt dig uppgifternas tillförlitlighet
  - behandlingen har gjorts på olagligt sätt
  - personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in och behöver raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse
  - du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 under GDPR.
 • Du har i enlighet med artikel 20 under GDPR rätt att få en kopia på de av dina personuppgifter som vi har samlat in i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har i enlighet med artikel 77 under AVG rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet. Allmänt gäller att du har rätt att kontakta tillsynsmyndigheten i det land där du är bosatt eller arbetar eller där vi har vårt huvudkontor.

Om du har frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter eller hur du korrigerar, blockerar eller raderar data, drar tillbaka ditt samtycke eller motsätter dig behandlingen av en viss typ av data, vänligen kontakta vår datasäkerhetsrepresentant:

puzzleYOU GmbH
Matthias Weiss
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt/WN
Tyskland
privacy@puzzleyou.se

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt, i den mån vi behandlar dina personuppgifter för att skydda våra legitima intressen, vilket utgör en övervägande del i en intresseavvägning, att göra invändningar mot denna behandling. Om uppgifterna behandlas för direkta marknadsföringsändamål har du rätt att utöva denna rätt när som helst i enlighet med ovan. Om behandlingen sker av andra skäl har du endast rätt att göra sådana invändningar om det finns skäl som hänför sig till din specifika situation.
När du har gjort en sådan invändning får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen är avsedd för direkt marknadsföring. Då behandlar vi inte dina personuppgifter för detta ändamål.